Lyrics

Sven-Erik Lundin 

Lyrics: Tomas Blom, Music: Trad. Ireland

Det var jag och min halvbror sven erik lundin

Vi tog bussen till boden i midsommartin

I slips och kostym med en flaska brännvin

För vi skulle på dans sen på kvällen

 

När så bussen den stanna i svartbjörsbyn 

Klev det på tre soldater med nyskrubbad hy

Med stärnor på kragen och ögon av bly

Och knappar som glänste i kvällen

 

Ge plats för en krigsman röt en av dom gällt, 

För här ser ni tre karlar som legat i fält

Och sven Erik och jag bara flytta oss snällt

För bråk har vi alltid undvikit

 

Och bussen den fortsatte långsamt mot stan

Tills det plötsligt blev stopp och chaufförn sa Nej fan

Jag tror gengaspannan är sotig och dan

För det här det var strax innan kriget

 

Och min halvbror och jag bara tänkte som så

Att när bussen stod still kunde vi passa på

Att lätta på trycket för det trängde allt på

Och än var det långt till lokalen

 

Men bäst som vi stod där och pinka i ro

Ställde bassarna tre sig att flina och glo

Och sa, era bonnlurkar det må ni tro

den som trälar som dräng han är galen

 

Nej en krigares liv det är nåt för en karl

Han får lära sig slåss och har härliga dar

Och bland flickorna väjer han den han vill ha

Dom blir mjuka av stärnor på kragen

 

Nej nu pratar ni skit sa sven erik kavat

Ni exerar som fån och får urusel mat

Och rätt som det e har ni svalt en granat

och se då får ni nog ont i magen 

 

Då vart furiren förbannad förståss

så han knäppte upp rocken och blängde på oss

Och röt: ska ni se hur soldater kan slåss

vi som kämpat i spanien oss reder

 

Och jag och Sven erik vi såg på varann

Och vi utbrast förlåt oss, kom hit, ta i hand

För frivilligkämpar i spaniens land 

Dom värda sitt salt och all heder

 

Sen satt vi på bussen i sämja och drack

Tills att flickan från Svartbjörsbyn  frågade: Ack

Hur kändes det att komma hem utan tack

Från det krig som ni snörpligt förlorat

 

Vad svamlar du janta sa deras sergeant

Vi förlorade inte i Spanien, vi vann

Vi slogs ju för general francos falang

För de röda har vi aldrig horat

 

Min halvbror sven erik blev aldeles vit

omkring munnen och skrek har jag delat min sprit

Med sånt avskum, ge flaskan tillbaka din skit

som har dräpt mina spanska kamrater

 

Och jag är ingen bondlurk din jädrans fascist 

För jag jobbar i sågen och är kommunist

Och min egen kusin ner i spanien jag mist

Nu ska ni se hämnd era satar

 

Och Sven erik tog snusdosan och drämde till 

Så den skrävlande schassen blev liggande still

Sen tog vi en var som man nackar en sill

Och vi hamna i finkan tillsammans

 

Ja Sven erik och jag vi satt inne en tid

Och när vi släpptes ut hade hösten tatt vid

Och allt som vi trott på var kommet på glid

När Stalin och Hitler gått samman

Längtan 

Lyrics: Trad/Esbjörn Hazelius, Music: Trad

 

Du som har mitt hela hjärta

Du som utgör all min fröjd

Kom och lindra nu min smärta

Utan dej är jag ej nöjd

Skall jag så i mörkret vandra

Likt en blind jag vilse far

När jag ser hur alla andra 

Var och en sin kära har

 

Jag gav min vän i kärleksgåva

Ett glas till bredden fyllt av vin

Vi njöt och drack det vill jag lova

Jag och lilla vännen min

Bortom både tid och ära

Tanklöst gick vår vilda dans

Vi drack och njöt det ruset min kära

Allt för fort och utan sans

 

Varför dröjer du så länge

Hvi oroar du mej så

som jag saknar ditt umgänge

huru kan jag leva då

Döden må mej hädan taga

Livet är en börda svår

Om jag blott kan dej behaga

Gärna jag i döden går.

Nu må jag fara

Lyrics: Trad. Music: Esbjörn Hazelius

Nu må jag fara min älskade rara

Kaptenen kallar, vi går ombord

Men lovar du mig huld och trogen vara

så går jag nöjd, om du ger mej ditt ord 

De löftena som vi varandra givit

de skola aldrig svikna bli av mig

Sålänge Gud låter mig behålla livet

står jag vid mitt ord.

 

Giv aldrig någon annan vän ditt hjärta

Tag aldrig någonsin din ed igen

Ty då gör du mig den stora sorg och smärta

som jag för evigt sedan bär min vän

 

Kanhända smeker du en annans kinder

Kanhända kysser du en annan mun

Och kanske står du vid en annans sida

när jag kommer hem

 

Farväl adjö min älskade rara

I seglen blåser det en vind från nord

Kaptenen ropar “Till sjöss må vi nu fara” 

Med sorg i hjärtat går jag ombord

Det är så mången fara

Lyrics & Music: Trad

 

Det är så mången fara

i världen vare må

För mig som ung har varit

Och litet lärt förstå

 

Tre runda år framlidna

Som du till mig har gått

Mång sorgfull kalk har druckit

Som jag för din skull fått

 

Bedrövas ej min flicka

Slå sorgen ur ditt sinn

Troheten skall du finna

En gång när du blir min

 

Det lider mot den tiden

Jag blir beväringsman

Om gud mig hälsan giver

Visst kommer jag igen

Göingasaung

Lyrics: Olle Bernhoff, Music: Christer Lundh

Da va maist bara stoina å holia lide joa,

vi finge te å leva å aabea pau.

Men ess vi bara sliden sau bra som far å moa,

sau tron vi ente annat än öd da ska konna gau.

Här ha do tjölnat rönning, här ha do svoitt å skoat,

här ha do brödet stoinen å saunkat hob te rar.

Här ha do gautt bag studana å haistana å tjoat,

här ha do lait opp agern grant, mä aua å mä har.

 

Do gamle fölte om å gjöre taint pau ölla vaja,

na do toe hid fa laingesin te skomma göingasko.

Na do droe hid i maakena längs sjöa, gyl å aia,

sau staaka maist som Abraham do voe te å tro.

Å te å mä au stoinana i agra å i groba,

do fölte om å göra taint sau stoat som te skyn.

Do sled å do bröde å saunkade tehoba,

bau fölk å fai do hjolpes öd å droe stoin te byn.

 

Däa gingo te aabe å spaete ente stöeke,

do hade meed töj mä slaigga, sped å bar.

Men sajtelia höjde se na stora wida kjöake,

sau grann sau ölle tyte, do allri soitt sau far.

Da taintet ljuse klarast, da tainte ljuse roinast,

fa voss i skomma vraia å nöens haura ti.

Da ljuse voss å följe voss bau tiliast å soinast

å loie voss te himmelen pau livets smala sti.

Det hände sig en aftonstund

Lyrics & Music: Trad

 

Det hände sig en aftonstund uti den lunden gröna

Där sjöng den lilla näktergal, där växte blommor sköna

Jag satt och tänkte på min vän, att skriva några ord till den

Det skulle nöje vara

 

En vän jag har i världen kär, den jag ej lämna må

Den har jag hållit alltför kär, ja uti många år

Den vännen jag ej lämna kan, men till att säga hennes namn

det vågar jag ej göra

 

Det går så till i världen här att rikdom mången sviker

ty den som fäster sig en vän för det han ska bli riker

han vandrar aldrig nöjd och glad, ej heller någon enda dag

i ro och nöje lever


Läkarekonsten

Lyrics & Music: Trad

 

Är du känd uti läkarekonsten, kom och känn hur pulsen slår

Har du någe brännevin i halsen eller något annat sår

 

Han är redan döder i fylleri. Han är redan döder i fylleri.

Men blott han är döder och glasena de klinga då för dig och för mig.

 

Hans likkista den skall vara femton alnar sidovid

Inte bara långa brädor utan tolvtumsspik däri

 

På hans gravsten det skall ristas dessa rader på latin

Här inunder ligger och vilar ett försupet fyllesvin

 

Jungfrun och Greven

Lyrics & Music: Trad

 

En jungfru stod på högan berg och såg ut över hav

Där fick hon se ett gångande skepp

som fullt av grevar var

 

Den allra yngste greven som uppå skeppet var

Han ville henne trolova sig

så unger som han var

 

Så tog han fram gullringar fem och satte på hennes hand

Trolovade för evig tid

Det är vårt kärleksband

 

Så må jag nu väl resa, jag kommer snart igen

Men när jag är i fjärran land

tag ej en annan vän

 

När sju år var förliden kom ungersven igen

Då gick han till sin faders gård

Var är min lilla vän?

 

Så länge var du borta, ikväll så står hon brud

Men hon kan vara vännen din

Det vet allenast gud

 

Så gick han sig till stallet och sadlade sin häst

Sen red han upp till bröllopsgård

Där stod en ståtlig fest

 

Så tog han bruden i sin famn och dansade golvet om

Så sakta som dom dansade

Så blek var hennes kind

 

Säg varför är din kind så blek som förut var så röd

Den var så röd som vallmoros

när hon i fägring står

 

Så må jag nu väl blekna och aldrig mer bli röd

En man är jag nu vigder vid

Han sagt att du var död

 

Så gick han sig i kammaren in, slog dörren efter sig

Sen drog han fram sitt långa svärd

och rände i sitt liv

 

Och närsom blodet runno som strida strömmars flod

Då slog han upp sin kammaredörr

Kom kära, se mitt blod

 

Gud hjälpa arma flicka, gud nåde arma mö.

Den falske är du vigder vid

Din käre ligger död

 

 

Tjartegrimen

Lyrics: Trad, Music: Esbjörn Hazelius

 

Tjartegimen ga ja en kringle

Om å hi å faddira

For han skulle stau å grine ille

Om å hi å faddira

 

Klockarn ga ja en liden kage

For han skulle stau å glo å gave

 

Prästen ga ja ett faur me ollen

For han skulle kaste pau den mullen

 

 

Tretton år

Lyrics & Music: Esbjörn Hazelius

 

Jag vaknade en morgon det var tidigt i april

Jag tänkte mej att fara ut i världen vart jag vill

Min moder kysste mej farväl och fällde sen en tår

Käre son du är ju bara tretton år

 

Jag fick en skjuts till marknaden i Skurup samma dag,

dit folk dom kom från långt ifrån, detsamma gjorde jag

Och mitt sinne var så lätt, men resan dit var lång och svår

För en liten man på bara tretton år

 

När jag kom till Skurups marknad så rädd blev jag minsann

För en bonnadotter log mot mej och sa: Vad du är grann

Hos far kan du gå dräng, 50 öre dan du får.

Se det var mycket för en karl på tretton år

 

Hon tog mej uti hand och släpa med mej till sin vagn

Hon kysste mej och sa att hennes kärlek den var sann

Du kanske snart som gift i lycka och i välstånd leva får

Ja du förstår jag är ju nästan arton år

 

Men att gifta mej med nån riker bonnadotter som är kär

det skrämde mej så rysligt, jag nog fattig hellre är

så jag tog farväl och sa: Nu hem till mor jag måste gå

för du förstår jag är ju bara tretton år

 

Ja Jag vaknade en morgon det var tidigt i april

Jag tänkte mej att fara ut i världen vart jag vill

Min moder kysste mej farväl och fällde sen en tår

En gång när jag var bara tretton år